Psalms. Chapter 150

1 Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
2 Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
3 Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
4 loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
5 loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6 Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!