Psalms. Chapter 130

1 'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!
2 Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.
3 As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?
4 Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.
5 Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
6 My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre.
7 Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;
8 en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.